Odbiór UDT

Świadczymy usługi podczas badań odbiorczych wózków widłowych wykonywanych przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego tj. obsługi wózka przez konserwatora podczas odbioru UDT; wykonujemy również przeglądy konserwacyjne zalecane przed przepisy prawa co 30 dni.

Nasi serwisanci posiadają uprawnienia wydane przez UDT do:

  • obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty wolnobieżne)
  • konserwacji urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, podesty ruchome-przejezdne)
  • obsługi i konserwacji instalacji gazowych

Wszelkie czynności związane z rejestracją wózków widłowych w Urzędzie Dozoru Technicznego wykonujemy w imieniu naszych klientów.

 

PEŁNOMOCNITCTWO

WNIOSEK UDT

uzupełnianie oleju silnikowego