Odbiór UDT

uzupełnianie oleju silnikowegoWskazane w przepisach urządzenia objęte dozorem technicznym (w tym wózki widłowe) mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Dlatego świadczymy usługi podczas badań odbiorczych wózków widłowych wykonywanych przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego tj. obsługi wózka przez konserwatora podczas odbioru UDT; wykonujemy również przeglądy konserwacyjne zalecane przed przepisy prawa co 30 dni.

 

Oferowane przez nas usługi odbioru UDT

Nasi serwisanci posiadają uprawnienia wydane przez UDT do:

  • obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty wolnobieżne),
  • konserwacji urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, podesty ruchome-przejezdne),
  • obsługi i konserwacji instalacji gazowych,
  • Wszelkie czynności związane z rejestracją wózków widłowych w Urzędzie Dozoru Technicznego wykonujemy w imieniu naszych klientów.

 

Dlaczego odbiór UDT jest ważny?

Odbiór UDT jest szczególnie ważny dla prawidłowego wykorzystania wózków widłowych. Należy pamiętać, że są to urządzenia, których zadaniem jest podnoszenie ciężkich ładunków. Sam charakter pracy sprawia, że jest ona obarczona zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Jest to spowodowane przez niebezpieczeństwa (np. przygniecenia), jakie niesie ze sobą obsługa tego rodzaju ładunków.

Dlatego pracownicy muszą mieć pewność, że wykorzystywany przez nich sprzęt jest w pełni sprawny. Temu m.in. służy odbiór UDT, w trakcie którego możliwe jest wykonane wszystkich prac, które związane są z kontrolą oraz pomiarami poszczególnych instalacji znajdujących się w pojeździe.

Ważnym elementem jest chociażby sprawdzenie instalacji gazowej, która służy do zasilania pojazdu. Jej ewentualne wycieki lub nieszczelności nie tylko znacząco podniosą koszty eksploatacji danego urządzenia, ale mogą być też niebezpieczne dla pracowników, a w szczególnie skrajnych sytuacjach doprowadzić do wybuchu w obiekcie.

Wszystkich zainteresowany zapraszamy do kontaktu.

 

PEŁNOMOCNITCTWO

WNIOSEK UDT