Serwisowanie i konserwacja wózków widłowych, czyli jak przedłużyć żywotność sprzętu?

Wózki widłowe należą do najpowszechniej wykorzystywanych urządzeń transportowych. Przy ich pomocy można szybko i łatwo obsługiwać zarówno ładunki paletyzowane, jak i umieszczane w zbiornikach DPPL (tzw. IBC), giterboxach czy pojemnikach techniczno-magazynowych, a także wszelkiego rodzaju bele, zwoje lub dłużycę, choć niekiedy wymaga to specjalnego osprzętu. Są używane w magazynach oraz firmach spedycyjno-transportowych, gdzie służą do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych, a także wagonów kolejowych. Sprawdzają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także handlowych. Ponieważ z reguły sprzęt tego typu jest eksploatowany dość intensywnie, wózki widłowe muszą być odpowiednio serwisowane i konserwowane. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie problemy mogą się pojawić przy korzystaniu z wózków widłowych?

Wózki widłowe są z reguły używane do obsługi ładunków o sporej masie. Ich sprawność techniczna jest więc istotna z uwagi na bezpieczeństwo, a także ochronę przewożonych towarów. Elementami, które są poddawane największym obciążeniom, a zarazem najczęściej ulegającym awariom są układy podnoszenia. Uwagi wymagają w nich zarówno widły, które mogą się odkształcać albo wycierać, jak i gniazda mocowania wideł. Ważny będzie stan prowadnic, kół zębatych, łożysk i łańcuchów. Ważne jest poprawne działanie układu jezdnego, a szczególnie ogumienia. Nie można zapominać o układzie hydraulicznym, gdzie należy zadbać o kondycję używanego oleju, a także uszczelnienia, pompę oraz rozdzielacze, które z czasem mogą wymagać regeneracji. Ponieważ naprawy wózków mogą być kosztowne i długotrwałe, co oznacza wyłączenie sprzętu z użytkowania, najlepszą opcją okaże się zatroszczenie się o wykonywanie regularnych przeglądów.

Jak wyglądają przeglądy wózków widłowych?

Wózki widłowe to urządzenia objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Muszą być w nim rejestrowane, a także poddawane regularnym kontrolom. Weryfikacja stanu sprzętu odbywa się w ramach codziennej obsługi technicznej, a także wymaganych przez obowiązujące przepisy comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych. Konieczne jest przeprowadzanie corocznych badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT. Co ważne, wszelkie czynności serwisowe mogą być realizowane wyłącznie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia UDT. Informacje dotyczące obsługi sprzętu należy również zapisywać w zakładanej dla każdego urządzenia książce eksploatacji i konserwacji. Pozwala to na spełnianie wymogów formalnych, a ponadto przekłada się na wydłużenie żywotności wózków, ponieważ w znacznym stopniu chroni przed usterkami. Jest to ważne, gdyż zakup takich urządzeń jest dość kosztowny, użytkownikom powinno więc zależeć na tym, by mogły one być wykorzystywane jak najdłużej.