Jak dbać o wynajmowany wózek widłowy?

Zdarza się, że małe lub średnie przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością wykonania zadania, z którym najlepiej poradzi sobie wózek widłowy. Jeśli tylko w firmie zatrudniona jest osoba posiadająca uprawnienia UDT do kierowania widlakami, nic prostszego – wózek widłowy można wynająć. Jednak wynajęty sprzęt należy wykorzystywać tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem – umowa zawiera bowiem zapis o odpowiedzialności stron i karach, które grożą za niewłaściwe obchodzenie się z wózkiem widłowym. Należy pamiętać, że niewiedza wcale z tej odpowiedzialności nie zwalnia.

Zasady wynajmu wózka widłowego

Wynajmując wózek widłowy, gwarantujemy, że stan techniczny pojazdu umożliwia bezpieczną i efektywną pracę. Oczekujemy jednocześnie, że widlak wróci do nas w podobnej kondycji, uwzględniającej jego prawidłową eksploatację w czasie wynajmu. Jak więc posługiwać się wózkiem widłowym, by go nie uszkodzić? Najważniejsze jest to, aby pojazdem kierowała wyłącznie osoba do tego uprawniona. Tylko odpowiednie szkolenie daje wiedzę na temat sposobów bezpiecznego manewrowania wózkiem, jego możliwości i specyficznych cech budowy. Właściwa obsługa maszyny zaczyna się bowiem od rutynowego sprawdzenia jej stanu technicznego, podczas którego należy:

  • upewnić się, że nie ma żadnych wycieków ani uszkodzeń
  • zbadać i ewentualnie uzupełnić poziom płynów eksploatacyjnych
  • w zależności od rodzaju napędu sprawdzić poziom paliwa lub naładowania baterii
  • wypróbować hamulce, kierunkowskazy, oświetlenie, sprzęgło, dźwignię zmiany biegów oraz klakson
  • sprawdzić stan opon

Bezpieczna i bezawaryjna praca z wózkiem widłowym wymaga stosowania się do wytycznych producenta w zakresie wagi ładunku i wysokości podnoszenia. Prawidłowa obsługa maszyny oznacza uważną jazdę i postępowanie według istotnych zasad.