Jakie wózki widłowe bywają nazywane sztaplarką?

O ile operatorzy wózków widłowych nie mają najmniejszych problemów z rozpoznaniem, jakie znaczenie kryje słowo „sztaplarka”, o tyle przeciętny człowiek spoza branży zupełnie nie wie, o jakie urządzenie właściwie chodzi. Spieszymy wyjaśnić, że nazwa „sztaplarka” pochodzi z języka niemieckiego. Jest pochodną rzeczownika „sztapel”, który oznacza ładunek ułożony warstwami. Stąd też można wykonywać czynność „sztaplowania”, czyli układania ładunku w stos. I tym właśnie między innymi zajmują się współczesne wózki widłowe.

Początkowo sztaplarek używano wyłącznie w portach do załadunku i rozładunku towarów transportowanych drogą morską. Miały napęd mechaniczny i mogły pokonywać niewielkie odległości od statków do magazynów i z powrotem. Dziś w tym celu wykorzystuje się wózki widłowe i dlatego wymiennie nazywane są sztaplarkami, choć ich zastosowanie wybiega daleko poza obszar portu. Obecnie wózek widłowy jest podstawowym pojazdem służącym do transportu bliskiego ładunków w wielu różnych zakładach i magazynach. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wyraz „sztaplarka” nie odnosi się do wózków paletowych. Z kolei popularne określenie „widlak” jest synonimem zarówno wózków widłowych, jak i wózków paletowych, co może być nieco mylące.

Współczesne zastosowanie sztaplarek

W dzisiejszych czasach trudno byłoby obejść się bez wózków widłowych. Spotkać je można w każdym magazynie i centrum dystrybucji, w przedsiębiorstwach logistycznych i składach budowlanych. Obecne są w zakładach produkcyjnych i sklepach wielkopowierzchniowych. Mówiąc ogólnie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z towarem o dużej masie, potrzebujemy widlaka do jego ładowania i transportu. Podobna sytuacja ma miejsce w rolnictwie, przemyśle drzewnym i oczywiście w portach, skąd przecież sztaplarki się wywodzą.