Zasady wynajmu wózków widłowych

Wózki widłowe to bardzo przydatne urządzenia w wielu przedsiębiorstwach. Nie każda firma decyduje się na ich zakup. W takich sytuacjach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wynajem wózka. Warto wówczas skorzystać z profesjonalnej wypożyczalni, która oferuje nie tylko rozsądne ceny, ale i przejrzyste warunki współpracy oraz kompleksową obsługę. Poznaj najważniejsze zasady wynajmu wózków widłowych.

Na jakich głównych warunkach, wynajmowane są wózki widłowe?

Z możliwości wynajmu wózków widłowych korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie, na które mogą się zdecydować również klienci indywidualni, jeśli mają potrzebę skorzystania z tego typu sprzętu, gdyż jego zakup nie zawsze jest opłacalny i potrzebny. Trzeba jednak pamiętać, że z opcji wynajmu mogą skorzystać te firmy, w których zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia UDT. Do kierowania tego typu pojazdami niezbędne są stosowne uprawnienia. Również osoba indywidualna wynajmująca wózek powinna posiadać stosowne zezwolenia.

Firmy wynajmujące wózki widłowe mogą chcieć zweryfikować posiadanie stosownych uprawnień przed podpisaniem umowy. Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to, iż właściciel czy osoba wynajmująca wózek zobligowana jest do przedstawienia stosownych zezwoleń. Wystarczy, że jeden uprawniony pracownik zostanie oddelegowany do obsługi wózka widłowego. Alternatywnym rozwiązaniem jest wynajem wózka z operatorem.

Umowa najmu wózka widłowego

Wszelkie zasady współpracy pomiędzy wypożyczalnią a osobą wynajmującą określone są w umowie. To właśnie w niej obie strony zawierają najważniejsze ustalenia. W dokumencie muszą znaleźć się przede wszystkim następujące informacje:

  • określony czas trwania wynajmu wózka widłowego (wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy z podaniem konkretnych terminów),
  • koszty wynajmu wózka widłowego, w tym informacje o ewentualnych kosztach dodatkowych wynikających np. z doposażenia pojazdu,
  • obowiązki i prawa najemcy (np. możliwość skorzystania z opieki serwisowej, ubezpieczenia pojazdu itp.),
  • odpowiedzialność obu stron,
  • informacja o karach umownych.