Jak serwisować wózki widłowe, by służyły przez lata?

Wózki widłowe mogą nam służyć przez lata podobnie jak samochody, przy czym wymagają zaawansowanego serwisowania, szczególnie przy intensywnej eksploatacji. Należy się przy tym kierować zaleceniami producenckimi i musimy przestrzegać wymogów, które stawia Urząd Dozoru Technicznego. Trzeba przy tym wiedzieć, że wózki wymagają przeprowadzania przeglądów okresowych. My skupimy się jednak na przeglądach konserwacyjnych i serwisie.

Niezbędne przeglądy konserwacyjne wózków widłowych i wskazania do serwisu

Kierując nasz tekst do osób, które zastanawiają się nad zakupem wózka widłowego i chcą poznać kwestie serwisowania, wspomnieliśmy we wstępie o przeglądach okresowych. Przeglądów okresowych dokonują inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego.

Jest jednak jeszcze jedna wersja przeglądów wózków widłowych – to przeglądy konserwacyjne wykonywane przez konserwatorów lub serwisy wózków widłowych. Z naszej strony oferujemy usługi serwisowe w zakresie przeglądów konserwacyjnych, remontów i napraw wszystkich typów wózków. Przegląd traktujemy jako kontrolę, która wskazuje potrzebne prace serwisowe, ewentualne usterki, konieczność napraw, wymiany części itd.

Usuwanie usterek, naprawy, uzupełnienie oleju i smarowania

Przegląd konserwacyjny wózków widłowych odbywa się regularnie co 30 lub 60 dni w zależności od typu wózka. Serwis wózków widłowych obejmuje usuwanie usterek i drobnych awarii, a także naprawy możliwe do realizacji w tym trybie. W trakcie serwisu dokonujemy wymiany zużytych podzespołów i elementów, a także uzupełniamy olej i smarowanie. Przegląd sprawdza, czy przestrzegane są zasady właściwej eksploatacji wózka widłowego. Jeśli jest inaczej, wskazujemy konkretne błędy.

Zaznaczmy przy tym, że operator wózka widłowego sam również powinien dokonywać codziennych przeglądów, które obejmują takie elementy jak ewentualna konieczność uzupełnienia zbiornika paliwa, oleju, butli gazowej, baterii. Operator musi śledzić zespół kontrolek w wózku widłowym i po prostu obserwować, jak funkcjonuje sprzęt.